SYMBIOSIS


Kolejne wydarzenie w ramach SYMBIOSIS już za dwa tygodnie

 Znów będzie okazja spotkania w gronie rehabilitantów dzikich zwierząt, wymiany myśli, doświadczeń, przegadania dotykających nas wspólnie kwestii. Zaprosiliśmy Was do pochylenia się nad aktualną dla nas sprawą – zimującymi bocianami.  Jak wygląda obecna sytuacja, czy przybywa przypadków, czy jedynie usprawnia się komunikacja, jaki udział w tym obrazie mają ośrodki rehabilitacji zwierząt?  

W gronie rehabilitantów, ornitologów, naukowców, urzędników i sympatyków projektu postaramy się wyciągnąć z tego spotkania jak najwięcej dobrego dla bocianów.

Bo…najważniejsze są ptaki – ogniwa wszystkich wymiarów przestrzeni:) (Kaktus)

5 grudnia zapraszamy na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski do Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego na seminarium

„Bocian biały - flagowy polski gatunek w zimowym krajobrazie.

Wybrane problemy w kontekście działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt”.

Zaczynamy o 11.00 rejestracją, a debaty, choćby nie wiem jak gorące, kończymy najpóźniej o 18.00

Do zobaczenia!

Poniżej szczegółowy program i link do formularza rejestracyjnego

https://docs.google.com/forms/d/1Uf7TR1FgRwdKqddPpBVk9yZNmECvtd87PRL6uB741Zg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


Projekt SYMBIOSIS ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego istotną składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) -  pionierskie na skalę naszego kraju rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Albatros, którego celem jest zwiększenie efektywności działania poszczególnych placówek poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania.

Już w 2007 roku, za pośrednictwem i z poparciem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie – Pani Marii Mellin, Fundacja Albatros wyszła z propozycją  współpracy do osób prowadzących ośrodki w naszym regionie. Projekt ewoluuje i rozwija się. W tym roku pragniemy skonfrontować naszą koncepcję z szerokim gronem specjalistów. Ważnym krokiem w tym kierunku będzie listopadowa konferencja.  Ujęcie tematu działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w kontekście edukacji przedstawia złożoność zagadnienia z jakim chcemy się zmierzyć. W naszym rozumieniu bowiem, ośrodki rehabilitacji mogą być ważnym narzędziem budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego wykorzystania ich potencjału, a co za tym idzie, najpierw, ustalenia odpowiednich standardów ich funkcjonowania. Stąd pragniemy, aby konferencja rozpoczęła pracę grup roboczych, które przez kolejny rok dopracują wytyczne i standardy dotyczące sposobu zarządzania i funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce. Rehabilitacja pacjentów tych placówek jest bowiem podstawowym celem istnienia ośrodków, zaś profesjonalizacja ich działania i wprowadzenie nowych standardów, mogą pozwolić w przyszłości na wykorzystanie ich potencjału edukacyjnego. Na te tematy właśnie pragniemy rozpocząć szeroką dyskusję.

Od początku realizacji projektu przyłączyło się do naszej idei szereg partnerów merytorycznych, na czele z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie i Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i lokalnymi władzami samorządowymi. Współpracują z nami parki narodowe i krajobrazowe oraz szereg nadleśnictw.

I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2011 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju SOR i nawiązaniu społecznego dialogu na temat innowacyjnych kierunków edukacji ekologicznej w Polsce.

Rok później, W dniach 19-20.06.2012 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja poświęcona Ośrodkom Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, zorganizowana przez Fundację Albatros oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Na konferencji poruszono zagadnienia związane z tworzeniem, organizowaniem, funkcjonowaniem oraz rolą Ośrodków Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.